ඇඟලුම් කම්හලේ සේවක සේවිකාවන්ට විශේෂ දුරකතන අංකයක් !

 ඇඟලුම් කම්හලේ සේවක සේවිකාවන්ට විශේෂ දුරකතන අංකයක් !

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇගළුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය කරනු ලබන සේවක සේවිකාවන් සහ ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් වන කිසියම් පුද්ගලයෙකු වේ නම් ඔවුන්ට සෞඛ්‍ය අංශ සමග සම්බන්ධ වන ලෙස දැනුම් දෙමින් විශේෂ දුරකථන අංකයක් යුධ හමුදාපති ලුතිනන් ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා විසින් ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව එවැනි පුද්ගලයින් වේනම් වහාම 011-3456548 යන දුරකථන අංකය ඔස්සේ සම්බන්ධ වන ලෙස ඔහු ඉල්ලා සිටියි.