නව රජයේ පළමු අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වෙයි !

නව රජයේ පළමු අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස්වෙයි !

නව රජයේ පළමු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම (අද) නොවැම්බර් 27 පෙරවරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වෙයි. ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පැවසුවේ අද පෙරවරු 9.00ට නව රජයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දීම සිදුවන බවයි. අද දින කැබිනට් රැස්වීමේදී කඩිනමින් කළ යුතු කාර්යයන් කිහිපයකට අදාළ කැබිනට් යෝජනා සාකච්ඡාවට ලක් කිරීමට නියමිත බවත් එහිදී නව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වෙත පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම සිදුවන බවත් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.