රුවන්වැලි සෑය මත ඔස්ට්‍රියානු චූඩා මාණික්‍යය නිරාවරණය කෙරේ !

රුවන්වැලි සෑය මත ඔස්ට්‍රියානු චූඩා මාණික්‍යය නිරාවරණය කෙරේ !

රුවන්වැලි සෑය මත තැන්පත් කෙරුණු රන් පාදම සහිත චූඩා මාණික්‍යය (අද) නොවැම්බර් 26 නිරාවරණය කෙරිණි. රනින් නිමවා මැණික් එබ්බ වු පාදමක් සහිත එම චූඩා මාණික්‍යය දුර්ලභ පළිඟුවක් යොදා ගනිමින් ඔස්ට්‍රියානු සමාගමක් විසින් නිර්මාණය කර තිබේ. ස්වාභාවික නිල්මැණික්, රතු මැණික් ගල් 5320 යොදාගනිමින් පිරිසිදු රත්‍රං කිලෝග්‍රෑම් 28කින් යුක්තව නිමකළ මෙහි පාදමෙහි උස අඩි 3ක් වන අතර එහි බර කිලෝග්‍රෑම් 60 කට අධික ය.

රන් පාදම සහිත නව චූඩා මාණික්‍යය ත්‍රෛයිනිකායික නාහිමිවරුන්ගේ මූලිකත්වයෙන් ඊයේ පස්වරු 6.00 ට තැන්පත් කිරීම සිදුවිය.