අලුත් පරපුරෙන් අලුත් පිම්මක් ! මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකුත් කැඳවයි !!

අලුත් පරපුරෙන් අලුත් පිම්මක් ! මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකුත් කැඳවයි !!

තරුණ කලාකරුවන් ප්‍රමුඛව පිහිටුවාගෙන තිබෙන “අලුත් පරපුර” නම් සංවිධානය අද (07) මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කැඳවා තිබිණි. "හැත්තෑ එක් වසරක් තිස්සේ ජනතා අභිලාෂයන් පාවාදුන් ජරාජීර්ණ දේශපාලනයට එරෙහිව පෙළ ගැහෙන මානවවාදී දේශපාලනයේ ආරම්භය" යනුවෙන් නම් කර ඇති මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සඳහා අලුත් පරපුර නියෝජනය කරන කලාකරුවන් රැසක් සහභාගී වී ඇති බව comrade.lk වෙත වාර්තා වෙයි.

75636143 984184065299099 7465939601937399808 o75625340 984184181965754 2639083843763568640 o74964073 984184471965725 7357744440833736704 o75303388 984184438632395 1472370782557437952 o74386956 984192458631593 1226624852803190784 o73263088 984184485299057 5111614327576592384 o