ළමුන්ගේ අශ්ලීල ප්‍රකාශ පාලනයට නව පනතක් !

ළමුන්ගේ අශ්ලීල ප්‍රකාශ පාලනයට නව පනතක් !

 තොරතුරු තාක්ෂණය සහ වෙනත් මාධ්‍යයන් ඔස්සේ ළමුන් යදාගනිමින් සිදුකරනු ලබන අශ්ලීල ප්‍රකාශන සහ එවැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන්, එය පාලනය කිරීමට නව පනතක් ගෙන ඒමට රජය සැරසෙයි. පසුගියකාලයේ සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ ළමුන්ගේ එවැනි ප්‍රකාශ සහ සිද්ධීන් වාර්තා වූ අතර මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට අදාළ විධිවිධාන, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ සහ අශ්ලීල ප්‍රකාශන ආඥාපනතේ ඇතුළත් වන නමුත් වර්තමාන සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් එය ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය සහ ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර ඒකකය විසින් නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත අලුතින් පනතක් කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් ලේඛනයක් පිළියෙල කර තිබේ.

මෙම ලේඛනය මත පදනම්ව නව පනත් කෙටුම්පතක් පිළියෙල කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් ලබා දීම පිණිස අධිකරණ අමාත්‍යවරයා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබේ.