මුස්ලිම් විවාහ නීතිය වෙනස් වෙයි..! අවම වයස 18..!!

මුස්ලිම් විවාහ නීතිය වෙනස් වෙයි..! අවම වයස 18..!!

මෙරට මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද නීතිය සංශෝදනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී ඇත. මුස්ලිම් කාන්තා ක්‍රියාකාරීන් හා මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ලීම් සලකා බලා තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම්. හලීම් හා අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරළ විසින් ඉදිරිපත් කළ මෙම ඒකාබද්ධ යෝජනාව මගින් මුස්ලිම් විවාහ සහ දික්කසාද පනතේ අන්තර්ගත කරුණු 11 ක් සංශෝදනය කිරීමට නියමිතව ඇති අතර ඒ සඳහා වන ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත් කිරීමට නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත යොමු කිරීමට ද කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

මෙම පනත් කෙටුම්පත මගින් සංශෝදනයට ලක්කෙරෙන ප්‍රධාන කරුණු ලෙස විවාහ විය යුතු අවම වයස 18 දක්වා වැඩි කිරීම , මනාලියගේ කැමැත්ත තහවුරු කිරීම සඳහා විවාහ ලේඛණයේ අත්සන් කිරීම, මුස්ලිම් විවාහ සිදුකරන බලලත් පුද්ගලයා වන කාඩි (kadi) වරයෙකුගේ අවම සුදුසුකම රජයේ පිළිගත් නීතීඥයෙකු වීම දක්වා වැඩි කිරීම ආදිය වාර්තා වෙයි.