ජනපති - ඇමති කාර්ය මණ්ඩල ස්ථිර කරන්නැයි මෛත්‍රී, වජිර ඉල්ලයි !

ජනපති - ඇමති කාර්ය මණ්ඩල ස්ථිර කරන්නැයි මෛත්‍රී, වජිර ඉල්ලයි !

ජනාධිපතිවරයාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සහ අමාත්‍ය, කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය, රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්යමණ්ඩල ස්ථිර කිරීමට අනුමැතිය ඉල්ලමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන කැබිනට් පත්‍රිකා දෙකක් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබේ. දහනව වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව 2019 ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු නව ජනාධිපති වැඩ භාරගැනීමත් සමඟ සිය පෞද්ගලික කාර්යමණ්ඩලයේ සේවය අවසන් බවත් එම නිසා ඔවුන්ට විශ්‍රාම වැටුප් ලැබෙන පරිදි ස්ථිර කාර්යමණ්ඩලයට බඳවාගන්නා ලෙසත් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඉල්ලීමක් කර තිබේ. මේ අතර ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධනද ඉල්ලා ඇත්තේ සෑම අමාත්‍යවරයකුගේම කාර්ය මණ්ඩලවල සේවා ස්ථිර කරන ලෙසයි.