මිනී කන්නන් වැට මායිමටම ඇවිත් ! මංගලගෙන් අනතුරු හැඟවීමක් !!

මිනී කන්නන් වැට මායිමටම ඇවිත් ! මංගලගෙන් අනතුරු හැඟවීමක් !!

රාජපක්ෂ යුගයේ `සුදු වෑන් භීෂණයේ සංකේතය` වූ `අනතුරුදායක ඇමරිකානුවා` ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය අරඹා ඇතැයි මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ප්‍රකාශ කරයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, පොහොට්ටු පක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස නම් කළ පසු, ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඒ බව කියා සිටින මංගල සමරවීර, අතීත හුදෙකලාවට  හා අන්ධකාරයට ආපසු යෑමට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අවශ්‍යදැයි වැඩිදුරටත් විමසා සිටියි. 

එම පණිවිඩය සම්පූර්ණයෙන් මෙසේය. 

``මිනී කන්නන් වැට මායිමටම ඇවිත් තිබේ. රාජපක්ෂ යුගයේ `සුදු වෑන් භීෂණයේ සංකේතය` වූ `අනතුරුදායක ඇමරිකානුවා` ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරය අරඹා ඇත. අතීත හුදෙකලාවට හා අන්ධකාරයට ආපසු යෑමට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අවශ්‍යද ?``

Mangala Twite