මහමැතිවරණයටත් ඉඳලම යන්න ! කරූ මහින්දට කියයි !!

මහමැතිවරණයටත් ඉඳලම යන්න ! කරූ මහින්දට කියයි !!

මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සිය ධූරයෙන් ඉවත් වීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව කතානායකවරයාට දන්වා ඇති බව කතානායක මාධ්‍ය අංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටියි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස මෙම ඉල්ලීම පිළිබඳව ප්‍රතිචාර දැක්වු කථානායකවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ මහින්ද දේශප්‍රිය මෙම අවස්ථාවේදී ස්වකීය ධූරයෙන් ඉවත් නොවී පුර්ණ කාලයම එහි කටයුතු කිරිම සුදුසුය යන්න තම අදහස බවයි. මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ හඳුනාගෙන ඇති වැදගත් ප්‍රතිසංස්කරණ සිදුකිරීම සඳහාත්, ඉදිරියේදී එළැඹෙන තීරණාත්මක මැතිවරණ ප්‍රශස්ත අන්දමින් මෙහෙයවීම සඳහාත්, මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගේ මෙහෙයවීම ඉතා වැදගත් බව කතානායක කරූ ජයසූරිය පවසා තිබේ. එමෙන්ම පසුගිය ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් සභාපතිවරයාගේ නා‍යකත්වය යටතේ මැතිවරණ කොමිසන් සභාව ඉටුකළ විශිෂ්ඨ කාර්යභාරයද කථානායකවරයා විසින් ඇගයීමට ලක්කර තිබේ.