මහින්දගෙ ෆස්ට් ලව් එක ශ්‍රී ලංකා එක ! මගේ නං ලව් එක පොහොට්ටුව !!

මහින්දගෙ ෆස්ට් ලව් එක ශ්‍රී ලංකා එක ! මගේ නං ලව් එක පොහොට්ටුව !!
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ `ෆස්ට් ලව්` එක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බවත්, තමාගේ නම් වැඩි ආදරය පොදුජන පෙරමුණ බවත් බැසිල් රාජපක්ෂ ශ්‍රීලනිප පො.පෙ.අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කරන මොහොතේ පැවති උත්සවයේදී ප්‍රකාශ කළේය. පොහොට්ටුව සමග සන්ධානගතවන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයන් වින්දිතයන් බවට පත් නොකරන බව ද එම නිසා කිසිවකුත් බියට පත් නොවිය යුතු බව ද බැසිල් රාජපක්ෂ වැඩිදුරටත් පැවසීය. පොදුජන පෙරමුණ යනු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති මත සකස් වූවක් බව ද ඔහු අවධාරණය කළේය. මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට එක්වීම පිළිබඳව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට ස්තුති කිරීමට බැසිල් රාජපක්ෂ අමතක නොකළේය.