මහ මැතිවරණයට දිනයක් ? මැ.කො .

 මහ මැතිවරණයට දිනයක් ? මැ.කො .

මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අද (03) රැස්වීමට නියමිතය.එහිදී කඩිනමින් දිනයක් නියම කිරීම සහ තරග කරන පක්ෂවල, කණ්ඩායම්වල විස්තර සහ අපේක්ෂකයින්ගේ නම් සහ මනාප අංක ප්‍රසිද්ධ කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය ඊයේ (02) මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් කියා සිටියේය.

මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඊයේ (02) නිශ්ප්‍රභ කළ අතර ඒ අනුව මැතිවරණ දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසමට කිසිදු නෛතික බාධාව නොමැති බව සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.