ලුමුම්බා ඇතුලු රුසියානු සරසවි 3ක් ඉවත් කිරීම අත්වැරදීමක් ! - ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව

ලුමුම්බා ඇතුලු රුසියානු සරසවි 3ක් ඉවත් කිරීම අත්වැරදීමක් ! - ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව

පැට්‍රිස් ලුමුම්බා ඇතුළු රුසියාවේ ලොව පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල 3ක් මෙරට වෛද්‍ය සභාවේ වෙබ් අඩවියේ අනුමත ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීම අත්වැරදීමකින් සිදුවූවක් බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය හරේන්ද්‍ර සිල්වා පවසයි.ඔහු කියා සිටියේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් සිදු කිරීමට ද අපේක්ෂා කරන බවයි.

ලෝක ප්‍රකට පැට්‍රිස් ලුමුම්බා ඇතුළු රුසියානු විශ්වවිද්‍යාල 3 ක් පිලිගත් විශ්වවිද්‍යාල ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමට මෙරට වෛද්‍ය සභාව පසුගියදා තීරණයක් ගත්තේය. පුළුල් අධ්‍යයනයකින් පසුව ජුනි 26 වැනි දා පැවැති එහි වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීමේදී ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මෙම තීරණය ගෙන තිබිණි.

රුසියානු සරසවි 3ක් මෙරට පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල ලැයිස්තුවෙන් ඉවතට !