ලොස් ඇන්ජලීස් නගරය වැසෙයි !

ලොස් ඇන්ජලීස් නගරය වැසෙයි !

ඇමෙරිකාවේ දෙවැනි විශාලම  නගරය වන ලොස් ඇන්ජලීස් නගරය වසා දමා ඇති බව වාර්තා වෙයි. කොවිඩ් 19 වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා එම ප්‍රාන්තයේ ජනතාවට නිවෙස් තුළට වී සිටින ලෙස ලොස් ඇන්ජලීස් පාලනාධිකාරිය සඳහන් කරයි.

ලොස් ඇන්ජලීස්හි නගරාධිපති එරික් ගාර්සෙටී මේ පිලිබඳ අදහස් දක්වමින් සදහන් කර ඇත්තේ

“අපි වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා වහාම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. අත්‍යාවශ්‍ය නොවන සිල්ලර වෙළඳාම නවතා දමනවා.” යනුවෙනි.