අධිවේගී මාර්ගවල ගාස්තු ගෙවීමට LANKA QR

අධිවේගී මාර්ගවල ගාස්තු ගෙවීමට LANKA QR

අධිවේගී මාර්ගවල ගාස්තු අය කිරීම ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා මහා මාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් සිදුකළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මෙම නව ක්‍රමවේදය හරහා  ජංගම දුරකතනයකින්  ඕනෑම බැංකුවක LANKA QR App  හරහා ගාස්තු අය කිරීමේ ගේට්ටුවේ ඇති QR කේතය ඔස්සේ තත්පර 8-10 ත් අතර කාලයක් තුළ අදාළ ගෙවීම් සිදු කිරීමට රියැදුරන්ට හැකියාව ලැබෙනු ලැබේ.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී අධිවේගී මාර්ගවල මුදලින් ගාස්තු ගෙවීමේ දොරටු සඳහා ද මෙම  LANKA QR ක්‍රමය හඳුන්වා දෙනු ඇති.