'පොහොට්ටුව හැර වෙන ඕන එකකට ඡන්දය දෙන්න !' අපි ශ්‍රී ලංකා සමුළුවේදී කුමාර වෙල්ගම කියයි !

'පොහොට්ටුව හැර වෙන ඕන එකකට ඡන්දය දෙන්න !' අපි ශ්‍රී ලංකා සමුළුවේදී කුමාර වෙල්ගම කියයි !

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංගගෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැන කතාකරන්න පුළුවන්, ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිය හැකි පරණම පුද්ගලයා තමා බවත් වසර 38ක් තමන් පක්ෂයේ ආසන සංවිධායක ධුරය දරන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම 'අපි ශ්‍රී ලංකා' සමුළුවේදී ජනතාව අමතමින් කියා සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සුරැකීමේ සංවිධානයේ සමුළුව හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගමගේ මූලිකත්වයෙන් කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ විය. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම කියා සිටියේ තමන්ගේ පුද්ගලික ඡන්දය පොහොට්ටුවට නොදෙන බවයි. මෙවර රටේ සැබෑ ශ්‍රී ලංකා පාක්ෂිකයන්ද තම ඡන්දය භාවිතා කිරීමේදී නිවැරදි තීන්දුව ගෙන ශ්‍රීලනිපය අරාක්ෂා කල යුතු බවත් පොහොට්ටුව හැර අනෙක් ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂකයන් 34න් කැමති අයෙකුට ඡන්දය භාවිතා කරන ලෙසත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම ශ්‍රී ලංකා පාක්ෂිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක්ද කළේය.