ෆේස්බුක් ගැන අවධානයෙන් ! - මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

ෆේස්බුක් ගැන අවධානයෙන් ! - මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

මෙරට මැතිවරණ කාල සීමාව තුළ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා හරහා සිදු කෙරෙන වෛරී ප්‍රකාශන, අසත්‍ය තොරතුරු, ව්‍යාජ ගිණුම් සහ ප්‍රචාරණ දැන්වීම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් නියාමනය කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇත. මේ සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සහ ෆේස්බුක් ආයතනය විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇති අතර එහිදී ෆේස්බුක්, ගූගල්, යූ ටියුබ්, ට්විටර්, ඉන්ස්ටර්ග‍්‍රෑම් ආදී ජාල කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත.