කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බදුගම හැර අනෙකුත් ගම්මාන හුදකලා ලැයිස්තුවෙන් ඉවතට !

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බදුගම හැර අනෙකුත් ගම්මාන හුදකලා ලැයිස්තුවෙන් ඉවතට !

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හුදෙකලා කොට ඇති ගම්මාන අතුරෙන් මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ බදුගම නව ජනපදය ගම්මානය හැර අනෙකුත් සියළු ගම්මාන හුදෙකලා ගම්මාන ලෙස නම් කිරිම මේ මොහොතේ පටන් ඉවත් කරන බව කොවිඩ්-19 පැතිරිම වැළැක්වීමේ ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථ-19 නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියාසිටියි.

වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්මාන 13ක් හුදෙකලා කරනු ලැබීය.

Screenshot 20201029 113610 Drive