ඔස්කාර් හොඳම නළුවා Joaquin Phoenix ! හොඳම නිළිය Renée Zellweger !!

ඔස්කාර් හොඳම නළුවා Joaquin Phoenix !  හොඳම නිළිය Renée Zellweger !!
 
2020 ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේ හොඳම නළුවා සම්මානය Joker චිත්‍රපටයේ රංගනය වෙනුවෙන් Joaquin Phoenix හිමිකරගත් අතර හොඳම නිළිය සම්මානය Judy චිත්‍රපටයේ රංගනය වෙනුවෙන් Renée Zellweger හිමිකර ගත්තා ය. Once Upon a Time…in Hollywood චිත්‍රපටයේ රඟපෑ Brad Pitt හොඳම සහය නළුවා සම්මානය දිනාගත් අතර එහි ප්‍රධාන චරිතය රඟපෑ  Leonardo DiCaprioගෙන් හොඳම නළු සම්මානය ගිලිහී ගියේය.

brad pitt accepts the actor in a supporting role award for news photo 1581297865
Brad Pitt


RenéeZellwegerRenée Zellweger


 

92nd academy awards oscars arrivals hollywood 9f95a4a2 4bba 11ea a16c 785555db2321Joaquin Phoenix