ප්‍රවීණ සංගීතවේදී ජයන්ත රත්නායක දිවියෙන් සමුගනී !

ප්‍රවීණ සංගීතවේදී ජයන්ත රත්නායක දිවියෙන් සමුගනී !

ප්‍රවීණ සංගීතවේදී ජයන්ත රත්නායක අභාවප්‍රාප්ත වී තිබේ.ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකගේ වැඩිමහල් පුත් සංගීතවේදී ජයන්ත රත්නායක මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියදී අද (06) මෙලෙස අභාවප්‍රාප්ත වී ඇත. ඔහු මිය යනවිට 51 වියෙහි පසුවිය.