ජපානය හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කරයි !

 ජපානය හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කරයි !

ජපානය පුරා අද (16) හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය වැඩිවීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇති අතර මෙම හදිසි තත්ත්වය මැයි මස 6 වැනිදා දක්වා බලපැවැත්වෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර සිටියි.