ඡන්දදායකයන් පෑනක් රැගෙන ඒම අනිවාර්යයි ! - මැ.කො.

ඡන්දදායකයන් පෑනක් රැගෙන ඒම අනිවාර්යයි ! - මැ.කො.

මහ මැතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට පැමිණෙන ඡන්දදායකයන් අනිවාර්යෙන් පෑනක් රැගෙන ආයුතු බවට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර ඇති බව මහින්ද දේශප්‍රිය සඳහන් කර සිටියි. එමෙන්ම එළඹෙන මහ මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද භාවිතා කරන දිනය තීරණය කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසම අද (16) රාජගිරියෙහි පිහිටි එම කොමිසමේ දී විශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිත අතර එම සාකච්ඡාවේදී මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරීම පාලනය කිරීම, සෞඛ්‍යය මාර්ගෝපදේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය සඳහන් කරයි.