බීමත් රියදුරන්ට බේරෙන්න බෑ !

බීමත් රියදුරන්ට බේරෙන්න බෑ !

බීමත් රියැදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැටලීම් යළි ආරම්භ කර ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කරයි. රථ වාහන කොට්ඨාසය භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි ඉන්දික හපුගොඩ සඳහන් කර සිටියේ පසුගිය වසරේ ජූලි මාසයේ සිට මේ වසරේ පසුගිය 15 වැනි දා දක්වා කාලය තුළ මෙහෙයුම්වලින් රථ වාහන නඩු 45,750 ක් පැවරූ බවත් ඊට අදාළ සෑම නඩුවකටම දඩ මුදල් අයකරගත් බවත්ය.