ඉදිරියට ලොරි චැසි බස් ආනයනය තහනම් !

ඉදිරියට ලොරි චැසි බස් ආනයනය තහනම් !

ලොරි චැසි යොදා එකලස් කරනු ලබන බස්රථ මින් ඉදිරියට ආනයනය කිරීම තහනම් කරන බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසයි. ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ පැවැති රැස්වීමකින් අනතුරුව ඔහු මේ බව පැවසුවේය.එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ මගී ජනතාවගේ සුව පහසුව සහ ආරක්ෂාව සැලකිල්ලට ගෙන මින් ඉදිරියට ප්‍රමිතියෙන් යුත් බස්රථ පමණක් ආනයනය කිරීමට අවසර ලබාදෙන බවයි.