අධිකරණයට ඇඟිලි නොගැසූ එකම විධායක ජනාධිපති මම ! - මෛත්‍රී

අධිකරණයට ඇඟිලි නොගැසූ එකම විධායක ජනාධිපති මම ! - මෛත්‍රී
අද (05) පොළොන්නරුව නව අධිකරණය සංකීර්ණය විවෘත කිරීමට එක් වෙමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කළේ මීට පෙර සිටි සියලු විධායක ජනාධිපතිවරුන්ට අධිකරණයට බලපෑම් කිරීම පිළිබඳව චෝදනා එල්ල වූ නමුත් ඔහුගේ පාලන කාලය තුල එවන් කිසිදු චෝදනාවක් එල්ල නොවූ බවයි.
එනිසාම ගෙවීගිය වසර කිහිපය තුළ නිදහස්, අපක්ෂපාති, දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් වලින් තොර අධිකරණ පද්ධතියක් රටේ ගොඩනැගුණ බවද, තමන්ට කෙතරම් විවේචන පැමිණිය ද අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ සිදු වූ වෙනස්කම් පිළිබඳව තමන් නිහතමානීව සතුටු වන බව ද   ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ ය.
මහල් තුනකින් සමන්විත පොළොන්නරුව නව අධිකරණ සංකීර්ණය මහාධිකරණයක්, දිසාඅධිකරණයක්, මහේස්ත‍්‍රාත්අධිකරණයක්, අනෙකුත් කාර්යාල පහසුකම් වලින් සමන්විතය, ඉදිර්කීම සඳහා රුපියල් මිලියන 327ක් වැයකර ඇත.