වසරේ හොඳම කෙටිකතාව සහ NGO එළිදැක්වීම අද !

වසරේ හොඳම කෙටිකතාව සහ NGO එළිදැක්වීම අද !

අසංක සායක්කාර විසින් රචනා කරන ලද 'වසරේ හොඳම කෙටිකතාව' කෘතිය සහ විමල් කැටිපෙආරච්චි විසින් රචනා කරන ලද 'NGO' යන කෘතීන් ද්විත්වය අද(07) සවස 3:30 ට මහවැලි කේන්ද්‍ර ශ්‍රවණාගාරයේ දී ජනගත කිරීමට නියමිත ය.