මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කළ පෙත්සම් විභාගයට ගන්නවා ද? නැද්ද? තීරණය අද !

මැතිවරණ දිනය අභියෝගයට ලක් කළ පෙත්සම් විභාගයට ගන්නවා ද? නැද්ද? තීරණය අද !

ජුනි මස 20 වැනි දා පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් දින නියම කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය සහ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය බල රහිත කරන්නැයි ඉල්ලා ගොනුකර ඇති පෙත්සම් සළකා බැලීම 10 වැනි දිනටත් ඊයේ ( ජුනි 01) අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ සිදු කෙරිණි.

ඒ අනුව එම පෙත්සම් විභාගයට ගන්නවා ද? නැද් ද? යන තීරණය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අද(02) සවස 3.00 ට ලබා දීමට නියමිතය.