හෙට (20) සිට සතියක් නිවසේ සිට වැඩ කරන්නැයි රජය දන්වයි !

හෙට (20) සිට සතියක් නිවසේ සිට වැඩ කරන්නැයි රජය දන්වයි !

හෙට (20) සිට ලබන සිකුරාදා(27) දක්වා වූ කාලය නිවසේ සිට රාජකාරී කටයුතු කරන කාලසීමාවක් ලෙස රජය ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර එය රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික යන අංශ දෙකටම අදාළව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස රජය දැනුම් දී තිබේ.