ගෝඨා පුරවැසිකම ඉල්ලා නැහැ - ඇමති වජිර අබේවර්ධන

ගෝඨා පුරවැසිකම ඉල්ලා නැහැ - ඇමති වජිර අබේවර්ධන

ගෝඨාබය රාජපක්ෂ 2005 දී ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ අයදුම් පත්‍රයක් නොමැති බව අභියාචනාධිකරණයට දන්වන්නැයි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන පැවසූ බව ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ චානකද සිල්වා අභියාචනාධිකරණයේදී ප්‍රකාශ කර තිබේ. නීතිඥ චානක ද සිල්වා මේ බව පැවසුවේ ගෝඨාබය රාජපක්ෂගේ ශ්‍රී ලංකා ගමන් බලපත්‍රය, ජාතික හැඳුනුම් පත සහ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සනාථ කරන බලපත්‍රය අවලංගු කරන රිට් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා අභියාචනාධිකරණයේ ගොනුකර තිබූ පෙත්සම විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදීය. විධායක ජනාධිපති රජයේ සහ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නායකයා වුවත් රටේ පාලන බලය මෙහෙය වන්නේ අගමැති ඇතුළු අමාත්‍ය මණ්ඩලය වන බැවින් එවකට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ගෝඨාබය රාජපක්ෂගේ ද්විත්ව පුරවැසි සහතිකයට අත්සන් කිරීම නීති විරෝධී යැයිද ඇමතිවරයා වෙනුවෙන් නීතිඥ චානක ද සිල්වා වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.