ගම්පහට පන්දාහක් හෙට (19) සිට !

ගම්පහට පන්දාහක් හෙට (19) සිට !

COVID - 19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය නිසා මේ වන විට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පීඩාවට පත් පවුල් සඳහා රුපියල් 5000ක දීමනාව ලබාදීම හෙට(19) සිට ආරම්භ කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි. පසුගිය 14 වැනිදා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 75,000 කට එම දීමනාව ලබාදීමට නියමිත බවත් ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 400 ක් වෙන් කර ඇති බවත් මුදල් අමාත්‍යාංශයයේ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල සඳහන් කළේය.