ගම්පහ මහ රෝහලේ ශල්‍යකර්ම ඇණහිටියි !

ගම්පහ මහ රෝහලේ ශල්‍යකර්ම ඇණහිටියි !

රෝහල් මධ්‍යම වායු සමීකරණ පද්ධතිය අක්‍රීයවීම හේතුවෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ ශල්‍යාගාර 6ම ඊයේ දිනයේ වසා දමා තිබූ අතර ඒ හේතුවෙන් රෝගීන් 30කුගේ පමණ ශල්‍යකර්ම සිදු නොවුණු බව ශල්‍යාගාර කාර්ය මණ්ඩලය පෙන්වා දුන් අතර අත්හිටුවා තිබූ ශල්‍යාගාර කටයුතු හෙට සිට යළි ආරම්භ කරන බව පාලනාධිකාරිය කියා සිටියි.

මධ්‍යම වායු සමීකරණ පද්ධතිය රෝහල් ශල්‍යාගාර සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වන බැවින් එය අලුතින් ලබාදීම වෙනුවට සාමාන්‍ය වායුසමීකරණ ලබාදීමෙන් ඵලක් නොවන බවත්, පළාත් ලේකම් වරයා සහ පළාත් සෞඛ්‍ය ලේකම් වරයා ඇතුළු බලධාරීන් රෝහලෙහි පවතින අයහපත් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කළ ද අවශ්‍යතා නිසි පරිදි ඉටු කිරීමට පියවර ගෙන නොමැති බවත් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ ගම්පහ රෝහල් ශාඛා සභාපති වෛද්‍ය මහාචාර්ය අරුණ මුණසිංහ කියා සිටියේ ය. වෛද්‍ය සංගමයේ ගම්පහ ශාඛා උප සභාපති වෛද්‍ය ප්‍රියන්ත ශිරෝමන් කියා සිටියේ රෝහලේ අඩුපාඩු රාශියක් පවතින බැවින් රෝහල මධ්‍යම රජයට පවරා ගන්නා ලෙසයි.