ගාලු වරායෙන් මුහුදු යන්න අවසර !

ගාලු වරායෙන් මුහුදු යන්න අවසර !

ධීවරයින් හට අද (26)  සිට ගාලු වරායෙන් මුහුදු යාමට අවසර ලබා දී තිබේ. සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරමින් ධීවරයින්ට අද සිට මුහුදු යාමට අවසර ලබා දී ඇති බව ගාල්ල ධීවර වරාය කළමනාකරු නිරංජන් දිසානායක සඳහන් කළේය. කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් පසුගිය 21 වැනිදා සිට ගාල්ල වරාය තාවකාලිකව වසා දමා තිබිණි.