‘ගම්පහට සතියක්’ පෙසපයෙන් අරගලයක් !

 ‘ගම්පහට සතියක්’ පෙසපයෙන් අරගලයක්  !

පක්ෂය ගම්පහ ජනතාව හමුවන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය දියත් කරමින් සිටිනවා. පෙබරවාරි 12 දින සිට ආරම්භ කරන ලද මෙම වැඩසටහනට ගෙයින් ගෙට ගොස් ජනතාව දැනුවත් කිරීම්, ගෘහස්ත සාකච්චා, ජංගම ජනහමු සහ ජන හමු සංවිධානය කර තිබේ. මීට අමතරව චිත්‍රපට විචාර, ගීත විචාර වැනි සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම මිත්‍යාවට එරෙහිව අධ්‍යාපනික සංදර්ශන පැවැත්වීමටද කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

86238786 2744457892340114 7591077215022874624 o85065211 2744458359006734 5691976198674972672 o86376445 2744457789006791 3838140796142354432 o84492547 2744456812340222 3525227444803993600 o