ඇල්පිටිය ඡන්දයට විශේෂ ආරක්ෂාවක් ! ප්‍රචාරණ කටයුතු අදින් නිමයි !!

ඇල්පිටිය ඡන්දයට විශේෂ ආරක්ෂාවක් ! ප්‍රචාරණ කටයුතු අදින් නිමයි !!

ඔක්තෝබර් 11 වන දා පැවැත්වෙන ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයට අදාළ සියලුම ප්‍රචාරණ කටයුතු අද (08) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වන බව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරි සෝමරත්න විදාරණපතිරණ සඳහන් කළේය. ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ඡන්ද විමසීම මධ්‍යස්ථාන 47 කදී පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඡන්ද විමසීමට අදාළව සියලුම කටයුතු මේ වන විට සුදානම් බවත් ඒ අවට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වන බවයි.