මහමැතිවරණය අභියෝගයට ලක්කළ පෙත්සම් 7 ක් සලකා බැලීමට දින නියම වෙයි !

මහමැතිවරණය අභියෝගයට ලක්කළ පෙත්සම් 7 ක් සලකා බැලීමට දින නියම වෙයි !

පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණය ජූනි මස 20 වැනිදා   පැවැත්වීමට  එරෙහිව  නීතීඥ චරිත ගුණරත්න විසින් ගොනු  කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම ඇතුළු පෙත්සම් 7 ක් ලබන 18 සහ 19 දෙදින සලකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (11) තීන්දු කළේය. මෙම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ජයන්ත  ජයසූරිය ,  එස්. තුරෙයිරාජා සහ මුර්දු ප්‍රනාන්දු  යන  ත්‍රිපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක්  හමුවේ කැඳවූ අවස්තාවේ මෙම තීන්දුව ගෙන තිබේ.