රාජ්‍ය නිළධාරීන් පිරිසකට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් විශේෂ කැඳවීමක් !

රාජ්‍ය නිළධාරීන් පිරිසකට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් විශේෂ කැඳවීමක් !

අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්වරුන්ට සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරුන්ට අද (07) උදෑසන 10.00 ට විශේෂ රැස්වීමක් සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණෙන්නැයි දැනුම් දී ඇත. මෙම රාජ්‍ය නිලධාරීන් මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයට කැඳවා ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නියෝජිතයෙක් සඳහන් කර සිටියි.

මහ මැතිවරණයේ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කිරීමේදී රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිහිපයක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබී ඇති බවත් රජයේ අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තුවලට අයත් රථ වාහන මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම මෙම පැමිණිලි ලැබී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අවධාරණය කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අතිරේක ලේකම්වරු, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්වරු මෙන්ම එම කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකරන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් මෙම විශේෂ සාකච්ඡාව සඳහා කැඳවා ඇති බව වාර්තා වෙයි.