2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක සීමා ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ !

2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ මැතිවරණ ප්‍රචාරක සීමා ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ !

එළඹෙන අගෝස්තු මස 05 වැනි දින පැවතීමට නියමිත මෙරට 2020 පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට බලපැවැත්වෙන මැතිවරණ ප්‍රචාරක සීමා පිළිබඳව උපදෙස් සහ කොන්දේසි මාලාවක් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කර ඇත.

එම උපදෙස් සහ කොන්දේසි පහත දැක්වේ.

01. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා තරග වදින අපේක්ෂකයන් හෝ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් ඡන්දයක් ආයෝජනය කරමින් ගෙයින් ගෙට යාම නොකළ යුතුය. (වෙනත් පුද්ගලයින්ට ඒ සඳහා බාධාවක් නැත)

02. නාමයෝජනා භාරදීමේ දින සිට ඡන්ද විමසීම අවසන් කර ප්‍රතිඵලය නිකුත් කර දින 07ක් ගත වන තුරු පෙරහැරවල් නොපැවැත්විය යුතුයි. (ආගමික උත්සව සඳහා හැර) එහෙත් එවැනි ආගමික උත්සව සඳහා වන පෙරහැරක් මැතිවරණයට අනුබල දීමේ අරමුණින් සිදු නොකළ යුතුයි.

03. මැතිවරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ගෙයින් ගෙට ඡන්දය ආයාචනය කරමින් ගමන් කරන පිරිස 03 දෙනෙකුට සීමා කර ඇත.

04. මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත්ව සිටින අපේක්ෂකයන්ගේ, දේශපාලන පක්ෂවල, ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන, සලකුණු, ඡායාරූප, අත් පත්‍රිකා, අංක හෝ පෝස්ටර් වැනි දෑ ගෙයින් ගෙට බෙදා දීම සිදු කළ හැකි වන අතර කිසිවිටෙකත් මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේ දී ඒවා ප්‍රදර්ශනය කිරීම හෝ නිවැසියන්ට බාධා වන අයුරින් කටයුතු කිරීම තහනම් වේ. එසේම, ගෙයින් ගෙට යාමේ දී ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර හෝ ශබ්ද විස්තාරණය වන උපකරණ භාවිතය, සංගීත භාණ්ඩ හා වාදනය, මනාප අංක, පක්ෂ සලකුණු ඇතුළත් ඇඳුම් පැළඳ මෙම කාර්යයන්වල නිරත නොවිය යුතුයි.

05. එසේම නිරෝධායන පනත අනුව නිකුත් කරන ලද ගැසට් පත්‍ර මගින් නිකුත් කර ඇති නියෝගවලට අනුව කටයුතු කළ යුතුයි.

06. මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා ගෙයින් ගෙට යාම පෙරවරු 7 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා සීමා කර ඇත.

07. ප්‍රසිද්ධ රැස්වීම් පැවැත්වීමේ දී ප්‍රචාරක පුවරු, ධජ ප්‍රදර්ශනය, අදාල රැස්වීම පැවැත්වෙන දිනයේ එම රැස්වීම් පරිශ්‍රයේ හෝ භූමියේ පමණක් ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි වන අතර, අපේක්ෂකයා ගමන් කරන
රථයේ පමණක් කොඩි, ධජ ප්‍රදර්ශනය කළ හැකියි.

08. රැසිවීම් සඳහා ශබ්දවාහිනී යන්ත්‍ර භාවිතය සඳහා නිසි පරිදි බලපත්‍ර ලබා ගත යුතු වේ. ශබ්දවාහිනී යන්ත්‍ර රහිතව පවත්වන කුඩා රැස්වීම් සම්බන්ධයෙන් අදාළ පොලිස් ස්ථානයෙන් අවසර ලබා ලබාගැනීම අත්‍යාවශ්‍ය නොවන අතර covid-19 සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලට අනුකූලව පැවැත්විය යුතුයි.

09. මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර දින 07 ගත වන තුරු කිසිදු ප්‍රසිද්ධ රැස්වීමක් නොපැවැත්විය යුතුයි.

10. මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු 2020 අගෝස්තු මස 02 වන දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12 න් අවසන් කළ යුතුයි.

11. මැතිවරණ කාලසීමාවේ දී යම් අපේක්ෂකයෙකුට ආධාර වශයෙන් පොදු ස්ථානවල අත් පත්‍රිකා, ප්‍රදර්ශන පත්‍ර, දැන්වීම් කොළ, චිත්‍ර, අපේක්ෂක ඡායාරූප, ලකුණු හෝ සලකුණු ප්‍රදර්ශනය නොකළ යුතු වේ.

12. මැතිවරණයට අදාළව මුද්‍රණ කරනු ලබන මුද්‍රණකරුගේ සහ ප්‍රකාශකගේ විස්තර ඇතුළත් නොවන යම් දැන්වීමක්, අත් පත්‍රිකාවක්, ප්‍රදර්ශන පත්‍රයක්, දැන්වීම් කොළයක් මුද්‍රණය කරන, පල කරන, බෙදා හරින, අලවන හෝ ඉඩ සලස්වන (අපේක්ෂකයා නොවන) පුද්ගලයින් වරදකරුවන් වේ.

13. අපේක්ෂකයා ගමන් ගන්නා රථයේ දැන්වීමක්, ස්ටිකර්, කොඩියක් ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි වන අතර වෙනත් කිසිදු රථයකට ඊට අවසර හිමි නොවෙයි.

14. රථයේ වර්ණය වෙනස්වන අයුරින්, පසුපස වීදුරුව ආවරණය වන අයුරින් දැන්වීම් ස්ටිකර් ඇලවීම සිදු නොකළ යුතුයි.

15. LED තිර සවිකළ රථ මගින් ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කළ හැක්කේ රැස්වීම් භූමි තුළ පමණක් වන අතර මහ මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේ දී එසේ ප්‍රදර්ශනය නොකළ යුතුයි.

16. යම් මාර්ගයක අත් පත්‍රිකාවක්, දැන්වීමක්, ප්‍රදර්ශන පත්‍රයක්, දැන්වීම් කොළයක්, චිත්‍රයක්, අපේක්ෂකයෙකුගේ ඡායාරූපයක්, ලකුණක් හෝ සලකුණක් ප්‍රදර්ශනය නොකළ යුතුයි.

17. කණ්ඩායම්, පක්ෂ, අපේක්ෂක ප්‍රවර්ධනය පිණිස මැතිවරණ කාල සීමාව තුළ දී පෙළපාලි නොපැවැත්විය යුතුයි. ඊට සහභාගිවීම සංවිධානය කිරීම නොකළ යුතුයි.

18. ආගමික ස්ථාන හෝ ආගමික වැඩ සටහන් මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා යොදා නොගත යුතුයි.

මෙම නෛතික සීමාවන්ට අනුගත නොවී ඒවා උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරනු ලබන අයට එරෙහිව
•1981 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත
•පොලිස් ආඥා පනත හා නිරෝධායන පනත

අනුව කටයුතු කරන ලෙසට වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා විසින් දිවයිනේ සියලුම පොලිස් ස්ථානවලට මේ වන විට අදාල උපදෙස් ලබා දී ඇත.