ඉතිහාසයේ පළමු වරට DIG වරියන් තිදෙනෙක්

ඉතිහාසයේ පළමු වරට DIG වරියන් තිදෙනෙක්

මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වරට කාන්තා ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරියන්  තිදෙනෙකු එකවර කාන්තා නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ධුරයට උසස් කර තිබේ.

ඒ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිය පරිදිය.

ඉදිරියේදී කාන්තා නිලධාරිනියන් හට දක්ෂතාවය සහ හැකියාව මත පොලිස්පති ධුරය දක්වා උසස්වීම් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව සලසා තිබීම සුවිශේෂී තත්ත්වයක් බව පොලිස් මූලස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

එම උසස් වීම් පිළිබඳ තොරතුරු මෙසේයි.