ෂාෆිගේ සාක්ෂි වෙනස් කළ DIG ට ස්ථාන මාරුවක් !

ෂාෆිගේ සාක්ෂි වෙනස් කළ DIG ට ස්ථාන මාරුවක් !

කුරුණෑගල භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කිත්සිරි ජයලත් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ත්‍රිකුණාමලයට ස්ථාන මාරු කිරීමට ජාතික පොලිස් කොමිසම නියෝග කර ඇත. වෛද්‍ය මොහොමඩ් ෂාෆිගේ නඩු විභාගයට අදාල සාක්ෂි ව්‍යාජ ලෙස සකස් කිරීම සහ පොලිස් සටහන් වෙනස් කිරීම ඇතුළු ඔහුට එල්ලවී ඇති චෝදනා විමර්ශණය කළ පොලිස් කොමිසම, ඊයේ (01) රැස්වූ අවස්ථාවේ මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

පොලිස් සටහන් වෙනස් කිරීම සහ ව්‍යාජ සාක්ෂි සටහන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් විමර්ශණයක් ද ආරම්භ කර ඇත.