ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය ඇරඹෙයි !

 ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය ඇරඹෙයි !

මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය ආරම්භ කර ඇති බව රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති ගංගා කල්පනී ලියනගේ සඳහන් කළාය. මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක 22 ක් සඳහා ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය සිදු කෙරෙන බවත් ඡන්ද පත්‍රිකා එක් කෝටි හැටනම ලක්ෂකට අධික සංඛ්‍යාවක් මුද්‍රණය කරන බවත්  සඳහන් කළ ඇය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ මුද්‍රණය කෙරෙන ඡන්ද පත්‍රිකා ඡන්ද විමසීමට දින 14 කට පෙර මැතිවරණ කොමිසමට භාර දෙන බවයි.