තරුණ තරුණියන් ප්‍රවේශමෙන් ! - WHO

තරුණ තරුණියන් ප්‍රවේශමෙන් ! - WHO

COVID -19 හෙවත් කොරෝනා වෛරසය තරුණ තරුණියන්ට වැළඳීමේ අවදානමක් පවතින බවත් එම නිසා අවධානමට ලක්විය හැකියැයි වඩාත් සැකකරන පුද්ගලයින් සමග සමීප සබඳතා පැවැත්වීමෙන් වළකින ලෙසත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉල්ලා සිටියි.