17වැනි ඉරිදා මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය පනවයි !

17වැනි ඉරිදා මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය පනවයි !

මැයි 17, ඉරිදා දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවත් කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිගටම ක්‍රියාත්මකව පවතින බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.

සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ලබන 16, සෙනසුරාදා තෙක් රාත්‍රී 8.00 සිට අලුයම 5.00 දක්වා ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙයි.

කොළඹ සහ ගම්පහ හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය  මැයි 18, සඳුදා අලුයම 5.00 ට ලිහිල් කිරීමෙන් පසු මැයි 23 සෙනසුරාදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වනුයේ රාත්‍රී 8.00 සිට අලුයම 5.00 දක්වා පමණි.

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රීක්ක දෙකෙහි ඇඳිරි නීතිය තිබියදී ජන ජිවිතය සහ ආර්ථික ක්‍රියාකාරිත්වය යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා පසුගිය 11 සඳුදා ආරම්භ වූ වැඩපිළිවෙළ ලබන 16 සෙනසුරාදා දක්වා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කොට මැයි 18 සඳුදා සිට නැවත ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන බවත් කලින් නිකුත් කළ නිවේදනවල සඳහන් කොන්දේසි නොවෙනස්ව පවතින බවත් එම නිවේදනය හරහා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

8c67de66 97823072 2862269644001559 5305290410296344576 o