ඇඳිරි නීතිය මැද පරිසරය හොඳ අතට !

ඇඳිරි නීතිය මැද පරිසරය හොඳ අතට !

රට තුළ පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමත් සමග කොළඹ නගරයේ වාතයේ සහ ජලයේ ගුණාත්මක අගයන් ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙයි. Covid-19 හෙවත් කොරෝනා රට තුළ ව්‍යාප්ත වීමත් සමග වසංගතයේ ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා පසුගියදා රජය විසින් දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කළේය. මේ හේතුවෙන් කොළඹ නගරයේ වායු ගුණාත්මක මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇති බව අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ, වායු ගුණාත්මක දර්ශකයේ දත්තවලට අනුව අනාවරණය වී තිබේ.

 
පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට පෙර පැවති තත්ත්වය හා සැසදීමේදී වායු දූෂණ මට්ටම විශාල වශයෙන් වෙනස් වී ඇති බව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ විද්‍යාඥ එච්.එඩ්.එස්.ප්‍රේමසිරි සදහන් කර සිටියේය. ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ වාහන සංචලනය අඩුවීම නිසා මෙම තත්ත්වය දක්නට ලැබෙන බවයි .
 
මේ අතර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පසුගියදා අවධාරණය කරසිටියේ කාර්මික අපජලය ජල මාර්ගවලට මුදා හැරීම නතර වීම හේතුවෙන් කැලණි ගඟේ ජලයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.