ඇඳිරිනීතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවතට !

ඇඳිරිනීතිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවතට !

Covid19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීම සඳහා පැනවූ ඇඳිරිනීතිය අද (28) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත්කිරීමට තීරණය කළ බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර සිටියි.

received 309079323446503