දිස්ත්‍රික්ක 4කට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය දීර්ඝ කෙරේ !

දිස්ත්‍රික්ක 4කට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය  දීර්ඝ කෙරේ !

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවල දැන් ක්‍රියාත්මක පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ලබන 27 වැනි දා උදෑසන 5.00 දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

FB IMG 1587362565827