අද (20) තවත් කොරෝනා රෝගීන් 24ක් සොයාගැනේ!

අද (20) තවත් කොරෝනා රෝගීන් 24ක් සොයාගැනේ!
අද (20) දින කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත බව තහවුරු කළ නව රෝගීන් 24දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කර තිබේ. ඒ අනුව මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වූ මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 295කි.

received 218498009602120