කාසල් කාන්තා රෝහලේ ගැබිණි කතකට කොරෝනා !

කාසල් කාන්තා රෝහලේ ගැබිණි  කතකට කොරෝනා !

කොළඹ කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේ සිටි ගැබිණි කාන්තාවකට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව ඊයේ (07) සිදුකළ PCR පරික්ෂණයකින් තහවුරු වී තිබේ. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය එය තහවුරු කළ ඇති අතර අදාළ කාන්තාවට එය අසාදනය් වූ අකාරය ගැන පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලබයි.