කොරෝනා මැඬලීමට ක්‍රිකට් තරු පෙරට !

කොරෝනා මැඬලීමට ක්‍රිකට් තරු පෙරට !

ශ්‍රි ලංකාව තුල කොරෝනා වෛරසයේ  ව්‍යාප්තිය නවතාලීම සඳහා රජය ගෙන යන වැඩ පිළිවෙලට සහය දැක්වීමක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය රුපියල් මිලියන 25ක ( ලක්ෂ 250 ) මුදලක් පරිත්‍යාග කිරීමට තීරණය කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ෂම්මි සිල්වා ඇතුළු විධායක සභාව ඒකමතිකව මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුලත මෙම මුදල් රජය වෙත භාරදීමට නියමිතය.