සහන මිළට පොල් !

සහන මිළට පොල් !

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය හරහා සහන මිලට ජනතාවට පොල් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇති බව පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය පවසයි. ඒ අනුව ඊයේ (23) සිට ජංගම රථ යොදා ගනිමින් රුපියල් 60 ක මිලකට පොල් අලෙවි කිරීමට පියවර ගැනුණු අතර සෑම ප්‍රධාන නගරයක්ම කේන්ද්‍රකර ගනිමින් මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාවට නංවන බව පොල්, කිතුල්, තල් හා රබර් වගා සංවර්ධන අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු සඳහන් කර සිටියේය.