'සුදු වෑන්' චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා !' ජනපති ‘ද හින්දු’ පුවත්පතට කියයි !!

'සුදු වෑන්' චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා !' ජනපති ‘ද හින්දු’ පුවත්පතට කියයි !!

සුදු වෑන් රථවලින් පැමිණ පැහැරගෙන යාම් සහ මාධ්‍යවේදීන් මර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එල්ලවන චෝදනා තමා ප්‍රතික්ෂේප කරනා බව ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ‘ද හින්දු’ පුවත්පතට සාකච්ඡාවක් ලබාදෙමින් ප්‍රකාශ කර තිබේ. සිය ඉන්දීය සංචාරය අතරතුර ‘ද හින්දු’ පුවත්පතේ කර්තෘ සුහාසිනි හයිඩර්ට සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ලබාදෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව පවසා ඇති අතර පසුගිය රජය මේ සම්බන්ධයෙන් තමන්ට එරෙහිව චෝදනා ගොනු නොකළේ ඇයිද යන්න පිළිබඳවද විමසා ඇත. එමෙන්ම ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අතීතයේ ඇති වැරදි වැටහීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා අවංකව සහ මුලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන බව ද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.