චමල් ඇප බඳියි ! එතකොට ගෝඨා ?

චමල් ඇප බඳියි ! එතකොට ගෝඨා ?
ජනාධිපතිවරණයේ අපේක්ෂකයකු ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ මැතිවරණ කාර්යාලයට ඇප තැන්පත් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ වෙත පිරිනමා තිබියදී, රාජපක්ෂ පවුලේ තවත් සාමාජිකයකු මෙසේ ඇප තැන්පත් කිරීම දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීමක් බවට පත්වී ඇත.